RASOANIRINA Précieuse Francesca

CLUB AS COMATO Atsimo Andrefana

ADILAYAH Zira

ADILAYAH Zira

ATTAQUANT

CLUB MTM Melaky

RASOAHERINA Fanjatiana Tahiry

CLUB ASOT Analamanga

RAZANANIANDRISOA  Fleuron Donnia

CLUB ASCUF Haute Matsiatra

FAMENONTSOA Tinay Mariah

CLUB MIFA Analamanga

MBOLANIAINA Franca Alice

CLUB FC PRESCOI Vakinankaratra

TOMBO Jacques Novelinah

CLUB FCAO Diana

RAHASINTSOA  Chrystelle  Yvonne

CLUB MAITSOVOLO Haute Matsiatra

RAZAFINDRASOA Francia Noëlla

CLUB FC CANON Atsinanana